Duurzaamheid zit verankerd in het DNA van DocWriter

Duurzaamheid

Allereerst is het schrijven van handleidingen en technische documentatie een duurzame activiteit op zich. Immers, bedrijven die oog hebben voor de juiste en degelijke documentatie, hebben ook oog voor diegene die hun producten gaat gebruiken. Het juiste gebruik van je producten is sowieso de meest duurzame weg. Verkeerd gebruik van je producten kan immers de gebruikstermijn van je producten verkorten of zelfs leiden tot schade aan je producten! Daarnaast zorgt handleidingen en documentatie opmaken over je producten er binnen je organisatie voor dat kennis niet verloren gaat. De kennis is duidelijk en goed gedocumenteerd voor toekomstige doeleinden.

Anderzijds, garandeert DocWriter ook zijn waarden door een charter te voorzien waarin beschreven staat welke activiteiten wij niet wensen te documenteren. Zo zullen we nooit documentatie schrijven voor wapens, sproei-installaties voor pesticides en andere niet-duurzame producten.

Daarnaast investeert DocWriter in een duurzame relatie met zijn klanten. We zijn volop bezig met het opzetten van een regelmatige klantentevredenheidspeiling. Zo kunnen we vinger aan de pols houden bij onze klanten tijdens de duur van het project. Verbeterpunten worden aangepakt en opgevolgd, pluimen worden aan de betrokken medewerkers doorgegeven. Zo onderhouden we op lange termijn een goede relatie met onze klant. Deze komt er in de zomer aan!

DocWriter engageert zich om verplaatsingen naar klanten alleen als nodig en zoveel mogelijk duurzaam uit te voeren. Klanten in het Gentse bereiken we per fiets. Voor klanten buiten Gent probeert DocWriter zoveel mogelijk beroep te doen op de trein gecombineerd met de plooifiets, elektrische step.

Daarnaast kiest DocWriter voor Triodos bank als bankier. Triodos bank positioneert zich als de duurzaamste bank in België en Europa. Via Triodos Bank financiert u duurzame organisaties en bedrijven met een positieve impact op de economie en onze samenleving.

Medewerkers en freelance experten van DocWriter worden geïnspireerd om zo duurzaam mogelijk te leven. Zo biedt DocWriter duurzame vervoersmiddelen aan als alternatief voor de bedrijfswagen, bijvoorbeeld een elektrische fiets of elektrische step.